SÚBORY NA STIAHNUTIE

CHCETE TOVAR VRÁTIŤ, VYMENIŤ ALEBO REKLAMOVAŤ ?

Odstúpenie od zmluvy:

Stiahnite a vyplňte náš formulár, ktorý je potrebné vytlačiť a poslať nám ho v prílohe emailu.

Tento súbor si môžete stiahnuť TU 

Tento formulár slúži ako žiadosť na odstúpenie od zmluvy!

Reklamačný formulár

Tento formulár slúži na reklamáciu poškodeného tovaru, na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy slúži výmenný formulár
Tento súbor si môžete stiahnuť: TU

  • Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14dní od doručenia.
  • Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 30 dní od doručenia. 
  • Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.
  • Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.

 

 

 

Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.